RETKE AMANITE SA GOČA  

Gljivarsko društvo Šumadije je imalo dosta sreće sa rodom Amanita u svom dosadašnjem radu. Ovo sreće treba shvatiti uslovno, jer je iza nje trinaest godina ozbiljnog rada i hiljade predjenih kilometara po celoj Šumadiji ali i većini srpskih planina kao što su Kopaonik, Goč,Golija,Zlatibor, Tara i mnoge druge. Pri tom, susreli smo se i zabeležili mnoge predstavnike ovog izuzetnog roda. Izmedju ostalog, utvrdili smo da mnoge mediteranske, južnjačke, vrste rastu na prostoru Šumadije i centalne Srbije. Mnoge od ovih nalaza beležimo kao premijerne nalaze u srpskoj mikologiji .

Sve ovo,gore navedeno, postavilo je imperativni zadatak pred Društvo: sve višegodišnje, vredne i zanimljive nalaze i podatke predstaviti gljivarskoj javnosti Srbije. Ovog izuzetnog zadatka prihvatio se prof. dr Nebojša Lukić, i svoju fascinaciju(ne samo svoju) , ovim rodom pretočio u , jedinstvenu na prostoru bivše Jugoslavije, monografiju: „Rod Amanita u Srbiji“.Naravno, ova monografija ostaje „otvorena knjiga“ i nadamo sa da će,vrlo brzo, biti dopunjena sa novim vrstama gljiva iz ovog roda koje njen autor i članovi Društva budu pronašli.

Planina Goč u biološkom smislu predstavlja izuzetnu ekološku celinu. Uostalom, nedavno dobijeni status Specijalnog rezervata prirode dovoljno govori o tome.

Imao sam sreću da u ovoj ,sa klimatskog aspekta gledano, izuzetnoj godini, kada su srušeni svi stogodišnji rekordi po količini padavina, provedem dva udarna letnja meseca na njoj. Pravo obilje nadjenih gljiva, preko hiljadu zabeleženih vrsta, od kojih su mnoge izuzetno retke, svoju krunu je imalo u nalazu pet retkih amanita. To  su: A. nivalis,  A.porphiria, A.virosa i A.echinocephala.Peta gljiva, koja je označena kao A. friabilis, po svim makro i mikro karakteristikama odgovara podatcima koji se mogu naći u literaturi ali, s obzirom na to da je jedna od najređih gljiva u Evropi, potrebno je potvrditi ovaj nalaz.

Istraživanje roda Amanita je inače težak i ozbiljan zadatak, kao što i prof. Lukić kaže u svojoj knizi, i njemu ne bi trebalo olako prići.Otežavajuće okolnosti su izuzeno nežna i osetljiva gradja samih plodonosnih tela (naročito u ekstremnim vremenskim uslovima kakve smo ove godine imali) i relativno kratak fruktuacioni period. Dalje, neophodno je zabeležiti važne podatke o staništu, sastavu tla, nadmorskoj visini, osunčanosti,mikoriznom partneru i mnoge druge. Varijabilnost makroskopskih karakteristika je kod ovog roda izuzetna i delimično je uslovljena karakteristikama staništa i vremenskim uslovima. Na mikroskopskom planu situacija nije mnogo bolja, većina mikro karakteristika kao što su veličina spora i bazidija je slična za mnoge vrste,naročito za one iz iste sekcije. Jedini način za pravilnu determinaciju je,utvrdit one mikro i makro specifičnosti karakteristične samo za tu vrstu, a to podrazumeva pored rada na terenu, sate i sate provedene za mikroskopom u njihovom traženju(prisustvo ili odsustvo kopči-kljunastih završetaka, prisustvo i brojnost sferocita, oblik i velicinu ćelija subhimenijuma i mnoge druge).Naravno, za sve ovo neophodna je bogata literatura, pa i konsultacija vodećih profesionalnih mikologa iz ove oblasti( koji ponekad naprave samo zabunu sa novim taksonima,varijetetima i formama).

U svakom slučaju, Gljivarsko društvo Šumadije, može upiše ovih pet taksona u svoju bazu podataka a praćenje i potvrda ovih vrsta na Goču predstavlja zadatak u narednim godinama.

 

 

 

Amanita echinocephala

 

Amanita echinocephala - šešir

 

Amanita echinocephala - detalj drške

Kataloški br.________

         Amanita echinocephala(Vittadini) Quélet 
Carstvo  :        Gljive
Razdeo   :        Basidiomycota
Klasa      :        Agaricomycetes
Red         :        Agaricales
Porodica :        Amanitaceae
Rod           :          Amanita Pers.
Podrod      :          Lepidella(Gilbert)Vesely
Sekcija      :           Lepidella Bas
Vrsta          :         Amanita echinocephala(Vittadini) Quélet 
Sinonim: Amanita solitaria
Narodni naziv:  Bodljikava muhara
Opis
Šešir: Širok je 60-150 mm.  konveksan ili konveksno-ravan,relativno debeo i  tvrd, bez grbice na sredini.Boja je bela, krem ili siva sa zelenim daškom i više ili manje prisutnim zatamnjenjem na sredini šešira . Često sa ostatcima univerzalnog vela po obodu šešira, i piramidalnim ostatcima univerzalnog vela . Marginalne crte nisu prisutne.
Listići: Slobodni ali sa uskim jarkom, gusti, beli, kasnije krem-beli .Lamelule su prisutne, zasečene, nepravilno rasporedjene.
Drška: 70-100mm x 10-20mm,beličasta, pokrivena pahuljama iste boje, cilindrična,na donjem kraju proširena u slabo razvijenu bulbu,koja se često korenasto završava.
Prsten:relatvno postojan, opnast,belo-sive boje,narebran, kasnije se često zalepi za dršku.
Volva:beličasta, razbijena na pamučaste pahulje,rasporedjene koncentrično po bulbi i dršci.
Otisak spora: krem-beo, sa nijansom zelene.
Meso: Ukus i miris neprepoznatljiv.
Jestivost: Nejestiva.
Mikroskopija:
Spore:Hijaline, eliptične 8,4-11,3 x 6,4-8,2µm,Q:1,2-1,5,V:279. Bazidije klavate(batinaste), četvorosporne 40-55x11-14µm.. Volvu čine vlaknaste hife i pretežno  sferociti.
Stanište:
Na ivici mešovite šume u blizini bukve (Fagus),breze(Betula),graba (Carpinus) i jele(Picea).
Lokacija(GPS):
Nadmorska visina: 890m
Vreme rasta: VII-X
Slične vrste:
A. strobiliformis i A. Vittadini, ali su obe mnogo veće i robusnije od nje.
Stepen zaštite:
U Evropi je relatvno retka što više idemo ka severu. Dva puta prikazana na izložbi GDŠ-a u Kragujevcu(2001. i 2004.).
Komentar:Na Goču je nadjena na jednoj lokaciji.
Nalazač: Nenad Milosavljević

Foto prilog br.:                                             Eksikat : postoji

 

Amanita echinocephala - volva

Amanita echinocephala - pogled odozdo

 

Amanita aff. friabilis

  Amanita aff. friabilis - bazidije

Kataloški br.________

                              Amanita aff. friabilis( P. Karst. ) Bas
Razdeo    :        Basidiomycota
Klasa       :        Agaricomycetes
Red          :        Agaricales
Porodica  :        Amanitaceae
Rod          :         Amanita Pers.
Podrod       :            Amanita Singer
Sekcija     :         Inauratea
Vrsta          :            Amanita friabilis
Sinonim   :        A. alnicola Rouzeau &Massart,
                           A. sternbergii (Velen.) Contu
Narodni naziv:  -
Opis
Šešir: Širok je 40-60 mm.u početku konveksan,kasnije ravan,krem-sive,sive ili sivo-smedje boje,nešto tamniji u centru, nareckan po obodu do jedne trećine prečnika. Najčešće sa ostatakom univerzalnog vela na šeširu u obliku krupnijih krpica koncentrično rasporedjenih, sivo-smedje boje.
Listići: Slobodni, ne previše gusti, beli, kasnije sa nijansom sive boje.
Drška: 50-100mm x 5-12mm, cilindrična, u početku puna kasnije šuplja, pahuljasta, bela, na dnu se završava ne previše  bulboznim proširenjem.
Volva:veoma trošna(ako je ima) i brzo se raspada ostavljajući krpice na bulbi.
 Otisak spora: beo
Meso: bele boje, miris i ukus neutralan.
Jestivost: -
Mikroskopija:
Spore:Hijaline, sferične i lagano elipsoidne, 8,2-11,6 x 6,4-9,4µm, Q:1,2, V:339,5. Bazidije klavate(batinaste), četvorosporne 44,5x12,3µm.Kopče nisu primećene. Volvu čine sferociti i vlaknaste hife.
Stanište:
Na ivici šume i močvarne livade. U blizini:jova(Alnus sp.) vrba(Salix sp.), breza(Betula sp.), lešnik(Corylus sp.).
Lokacija(GPS):
Nadmorska visina: 890m
Vreme rasta: VII-IX
Slične vrste:
S obzirom na makroskopske karakteristike(nedostatak prstena,trošna volva,postojanje bulbe) i stanište (močvarne i vlažne šume, u mikorizi sa jovom) teško može doći do zamene  sa nekom od preslica.
Stepen zaštite:
Na mnogim crvenim listama u evropskim zemljama.Jedna od 33 sa liste ECCF-a.
Komentar:Na Goču je nadjena na jednoj lokaciji.Nezvanično prvi nalaz u Srbiji.
Nalazač: Nenad Milosavljević

Foto prilog br.:                                             Eksikat : postoji

 

 

Amanita aff. friabilis - detalj drške sa volvom

Amanita aff. friabilis - detalj drške

  Amanita aff. friabilis - spore

  Amanita aff. friabilis - šešir

  Amanita nivalis

Kataloški br.________

                              Amanita nivalis Grev.
Carstvo  :        Gljive
Razdeo   :        Basidiomycota
Klasa      :        Agaricomycetes
Red         :        Agaricales
Porodica :        Amanitaceae
Rod          :        Amanita Pers.
Podrod       :          Amanita Singer
Sekcija     :        Vaginatae (Fr.)Quel.
Vrsta          :         Amanita nivalis
Sinonim: A.oreina J.Favre, A.alpina Contu
Narodni naziv:  Planinska preslica
Opis
Šešir: Širok je 40-80 mm.u početku konveksan,kasnije blago konveksan ili ravan,relativno tanak i nežan, sa tupom grbicom na sredini, nešto tamnije boje.U početku beo, kasnije sivkast ili krem,ponekad sa daškom ružičaste boje.Najčešće bez ostataka univerzalnog vela, a ako ih ima, oni su nežni,različite veličine i oblika,beli do krem i lako se otiru. Marginalne crte zauzimaju petinu do jedne trećine radijusa šešira.
Listići: Slobodni ali sa uskim jarkom, ne previše gusti, beli, kasnije krem ili sa nijansom ružičaste.Lamelule su retke i zasečene, nepravilno rasporedjene.
Drška: 40-100mm x 5-15mm, cilindrična, u početku puna kasnije šuplja, glatka ili pahuljasta, najpre bela, kasnije u nijansama šešira.
Volva:Kesasta, relativno plitka, nežna ali postojana,slobodnih,nejednako dugih završetaka, bela, starenjem pri dnu dobija oker ili ružičaste mrlje.
Otisak spora: beo
Meso: Tanko, nežno,belo.Ukus prijatan.
Jestivost: Verovatno jestiva.
Mikroskopija:
Spore:Hijaline, sferične i subsferične(ovalne), ponekad ali retko široko eliptične 8,8x10,6µm,Q:1,2,V:447.. Bazidije klavate(batinaste), četvorosporne 41,8x12,5µm.Kopče nisu primećene. Volvu čine vlaknaste hife i više ili manje prisutni sferociti.
Stanište:
U šumarku na grebenu izmedju dva potoka. U blizini: breza(Betula sp.), vrba(Salix sp.), lešnik(Corylus sp.), grab(Carpinus sp.) i bukva(fagus sp.).
Lokacija(GPS):
Nadmorska visina: 930m
Vreme rasta: VII-IX
Slične vrste:
A.alpina i A. hyperborea se mogu naći na sličnim staništima.S obzirom da raste u ekstremnim vremenskim uslovima i makro i mikro karakteristike su vrlo promenljive. („Varijabilnost oblika spora kod ove vrste može biti zbunjujuća,naročito s varijacijama u boji šešira i gradje i ornamentacije drške“-RE Tulloss i N. Goldman) Neki italijanski autori smatraju da se oba taksona mogu podvesti pod A.nivalis.
Stepen zaštite: Na mnogim crvenim listama u evropskim zemljama.
Komentar: Na Goču je nadjena na tri lokacije.Nezvanično prvi nalaz u Srbiji.
Nalazač: Nenad Milosavljević

Foto prilog br.:                                             Eksikat : postoji

 

 

Amanita nivalis - drška 

Amanita nivalis - spoj lamela sa drškom

   

Amanita nivalis

  Amanita nivalis - spore

Kataloški br.________

         Amanita porphyria(Albertini & Schweinitz : Fries)Mlady 
Carstvo  :        Gljive
Razdeo   :        Basidiomycota
Klasa      :        Agaricomycetes
Red         :        Agaricales
Porodica :        Amanitaceae
Rod          :          Amanita Pers.
Podrod      :          Amanitina(Gilbert)Gilbert
Sekcija     :           Mappae Gilbert
Vrsta          :         Amanita porphyria Alb.&Schwein.:Fr.
Sinonim:
Narodni naziv:  Porfirna pupavka
Opis
Šešir: Širok je 60-120 mm.u početku jajast,kasnije konveksan ili ravan,srednje debljine i relativno tvrd, ponekad sa tupom grbicom na sredini.Boja je siva ili sivo-smedja sa više ili manje prisutnom ljubičastom nijansom. Najčešće bez ostataka univerzalnog vela, a ako ih ima, različite su veličine i oblika,sivi i lako se otiru. Marginalne crte nisu prisutne, a nema ni ostataka parcijalnog vela na rubu šešira.
Listići: Slobodni ali sa uskim jarkom, gusti, beli, kasnije  sivi ili sa nijansom ljubičaste.Lamelule su retke i zasečene, nepravilno rasporedjene.
Drška: 50-150mm x 5-15mm, cilindrična,vlaknasta,sivo-smedja pri dnu se jajasto proširuje u bulbu.
Prsten:relatvno visoko postavljen na dršci,sive boje,opnast, kasnije se često zalepi za dršku.
Volva:belo-siva, kasnije ponekad dobije smedje tonove, čvrsto obuhvata bulbu, gornja ivica najčešće slobodna i ravno odrezana.
Otisak spora: beo
Meso: Ukus i miris neprijatni na  rotkvice.
Jestivost: Nejestiva.
Mikroskopija:
Spore:Hijaline, sferične 7,6-11,7,5x11µm,Q:1,o-1-1,V:450. Bazidije klavate(batinaste), četvorosporne 33-46x11-13µm.Kopče nisu primećene. Volvu čine vlaknaste hife i  sferociti.
Stanište:
Na ivici mešovite šume jele(Picea) i bukve (Fagus).
Lokacija(GPS):
Nadmorska visina: 895m
Vreme rasta: VIII-X
Slične vrste:
Slična joj je po gradji Amanita citrina, ali je ona potpuno druge boje(svetlo limun-žuta).
Stepen zaštite:
U Evropi je relatvno česta ali u Srbiji retka (zabeležen je nalaz na Divčibarama, kasnije na Kopaoniku).
Komentar:Na Goču je nadjena na jednoj lokaciji.
Nalazač: Nenad Milosavljević

Foto prilog br.:                                             Eksikat : postoji

 

 

Amanita porphyria

Amanita porphyria - deatalj drške sa prstenom

  Amanita porphyria - šešir

  Amanita porphyria - volva

Kataloški br.________

                       Amanita virosa ( Lam.) Bertillon
Carstvo  :        Gljive
Razdeo   :        Basidiomycota
Klasa      :        Agaricomycetes
Red         :        Agaricales
Porodica :        Amanitaceae
Rod           :         Amanita Pers.
Podrod      :         Amanitina(Gilbert)Gilbert
Sekcija      :        Phalloidaea(Fr.)Quel.
Vrsta          :         Amanita virosa ( Lam. ) Bertillon
Sinonim:          Agaricus virosus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 3 (1838)   
Narodni naziv:  Ušiljena, smrdljiva pupavka
Opis
Šešir: Širok je 30-120 mm.u početku  jajast, koničan, kasnije konično-konveksan,obično ekscentričan u odnosu na dršku, svilenkast, bele do belo-krem boje, naročito u centru, ponekad sa daškom zelene. Najčešće bez ostataka univerzalnog vela, a ako ih ima, različite su veličine i oblika,bele boje i lako se otiru. Marginalne crte nisu prisutne, a ponekad se mogu primetiti ostatci parcijalnog vela na rubu šešira.
Listići: Slobodni ali sa uskim jarkom, gusti, beli, ponekad sa ružičastom nijansom.  Lamelule su zasečene, nepravilno rasporedjene.
Drška: 80-150mm x 10-20mm, cilindrična,vlaknasta,najčešće pahuljasta od prstena do bulbe,bela, pri dnu se proširuje u bulbu.
Prsten:relatvno visoko postavljen na dršci,bele boje, membranozan, nepostojan, kasnije se često zalepi za dršku.
Volva:bela, opnasta, obuhvata bulbu ali je slobodna oko same drške, nepostojana.
Otisak spora: beo
Meso: Ukus i miris neprijatni.
Jestivost: Smrtno otrovna.
Mikroskopija:
Spore:Hijaline,blago eliptične, 8-11x6,5-9,5µm,Q:1,0-1,4,V:350. Bazidije klavate(batinaste), četvorosporne 40-57x10-13µm.Kopče nisu primećene.Cielocistidi prisutni. Volvu čine vlaknaste hife .
Stanište:
U mešovitoj šumi jele(Picea) i bukve (Fagus).
Lokacija(GPS):
Nadmorska visina: 930m
Vreme rasta: VIII-X
Slične vrste:
Slična joj je po gradji Amanita verna,takodje smrtno otrovna, ali je njen period plodonošenja najčešće proleće.
Stepen zaštite:
U severnoj Evropi je relatvno česta ali u Srbiji izuzetno retka.
 Komentar:
Kriofilna vrsta vezana za planine i izuzetno vlažna staništa.Potvrdjeni nalazi (tri) su isključivo sa Goča.
Nalazač: Vesna Milosavljević

Foto prilog br.:                                             Eksikat : postoji

 

 

 

Amanita virosa

Amanita virosa

Amanita virosa - deatalj drške sa volvom

Amanita virosa - bazidije i spore

Текст и слике: Ненад Милосављевић

 
   

Send mail to Webmaster with questions or comments about this web site.
Organization © 2002  Gljivarsko društvo ŠUMADIJA
Last modified: 22-Nov-2010