ISTA PRIČA DRUGI PUT  

12.05. 2014god. Goca sa Šljivovačke glavice donosi jednu zanimljivu gljivu. Brzo smo utvrdili da se radi o gljivi iz roda Lyophyllum i to iz sekcije koje na dodir ili prilikom oštećenja menjaju boju u crnu - ali kojoj? „Optužene“ su bile L.transforme i L.infumatum. Svi smo potajno želeli da bude L.transforme jer je izuzetno retka gljiva i, kao takva, se nalazi na mnogim crvenim listama retkih i ugroženih vrsta u zemljama EU, a koju je Nebojša već nalazio na istoj lokaciji.

 

 

 

Lyophyllum nadjen na Šljivovačkoj glavici

 

Lyophyllum transforme je gljiva srednje veličine, prečnika šešira do 8cm pretežno sivkasto- smedje boje, visina drške je 10 x 1,5-2cm ali ponekad ima bulbozno proširenje pri njenom dnu, a slične je boje kao i šešir. Listići su srednje gusti ,beli i ravno spojeni sa drškom ili blago silaze niz nju. Još jedna karakteristika je kod nje jako važna, a to je da pri dodiru menja boju najpre u plavu a zatim u crnu. S obzirom da je Goca ovaj primerak ubrala dan ranije i da je prošao kroz mnogo ruku dok nije došao na sastanak pa je zato cela gljiva poprimila svkasto-crnu boju, ovu bitnu karakteristiku nismo mogli da proverimo. Naša gljiva je i po dimenzijama bila manja(šešir 3cm,drška 4,5 x 0,8cm). 

Lyophyllum nadjen na Šljivovačkoj glavici 

 

Ostalo je samo da se uradi mikroskopska provera jer je vrlo lako razlikovati L.transforme koja ima trouglaste spore od L. infumatum čije su spore romboidne. Naravno, ove dve gljive se razlikuju i po drugim mikroskopskim karakteristikama ali oblik spora je tolko očigledno različit da je sam on dovoljan da razdvojimo ove dve vrste.Nažalost, pokazalo se da je u pitanju ipak   Lyophyllum infumatum, relativno česta gljiva kod nas. 

Lyophyllum infumatum spore x400 u vodi

 

Ista priča se ponavlja ovog proleća. 25.05. Goca(opet ona!) sa Šljivovačke glavice (opet!)  donosi  dva nepoznata Lyophyllum-a(opet!) spojena donjim delom drške. Šešir veće gljive je bio prečnika 11.5cm, a visina drške je 7x1,5cm, s tim što je prečnik zadebljanja dna drške 4cm.Iz njene priče saznajemo da joj se najveći primerak, koji je sa donešena dva primerka rastao u grup, polomio pa ga nije ponela.   

Lyopyllum rhopalopodium sa Šljivovačke glavice

 

Opet je pala sumnja na L. transforme pa još kada je mikroskopska analiza pokazala da su spore trouglaste... Nažalost, svaka dublja analiza nas je uveravala u to da je u pitanju neka druga gljiva!

Lyopyllum rhopalopodium

 

Ali, da krenem redom. Makroskopski, nadjena gljiva je po dimenzijama veća od L. tranforme i to skoro duplo .Drugo, L.transforme menja boju u plavu pa u crnu, a nadjena gljiva u sivu  pa u crnu. Listići su široki 10-12mm što je daleko više nego kod L.transforme. 

Lyophillum rhopalopodium- promena boje na preseku u sivu 

 

Mikoskopski gledano spore nadjene gljive, 5,7-8,7 x 5-7,5µ  su po dimenzijama manje od onoga što navodi literatura za L. transforme. Dalje, spore nadjene kod ove gljive imaju izuzetno veliku gutulu (kapljicu ulja) u svom centralnom delu koja često bude veća i od dimenzija same spore.

Lyophillum rhopalopodium- dimezije i oblik spora 

 

Merenjem drugih mikroskopskih elemenata (bazidija, hifa himenofora i hifa kutikule šešira) i poredjenjem ovih podataka sa literaturom došlo se do samo jedne gljive- Lyopyllum rhopalopodium. Takodje retke gljive i stanovnika hrastovih(i drugih listopadnih) šuma na krečnjačkim terenima. Dakle, sa nestrpljenjem očekujemo kog Lyopyllum-a će nam Goca sledeće godine doneti sa Šljivovačke glavice!

Tekst i slike: Nenad Milosavljević

 
   

Send mail to Webmaster with questions or comments about this web site.
Organization © 2002  Gljivarsko društvo ŠUMADIJA
Last modified: 22-Nov-2010